Hyundai i SAD sarađuju po pitanju razvoja gorivnih ćelija

Hyundai se udružuje sa američkim ministarstvom energetike u okviru novog javno-privatnog partnerstva nazvanog H2USA koje će se fokusirati na unapređenje vodoničke infrastrukture sa ciljem podrške kreiranju više saobraćajnih energetskih opcija za kupce u SAD.

Tehnologije gorivih ćelija su važan deo pristupa koji ima za cilj da smanji zavisnost za stranom naftom i uveća kompetetivnost na globalnom tržištu. Povezivanjem vodećih faktora u SAD kada je reč o industriji vodonika i gorivih ćelija, H2USA partnerstvo će pomoći da se stvori napredak kada je reč o dostupnim vozilima na gorive ćelije.